[การแสดงGang Show] เพลง รักเมืองไทย

#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน#โรงเรียนบ้านหนองแวง#สพปศกเขต1#อำเภอโนนคูณ#จังหวัดศรีสะเกษ#รักเมืองไทย

[การแสดงGang Show] เพลง รักเมืองไทย

โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565