ฉบับที่ 10/2566 นิเทศติดตาม การออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นป.1-3

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา นำโดย นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม การออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากคณะนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1