เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม เอแมท A-MATH

คุณครูกิตติพงษ์ ศิริเวชและคุณครูพัชรี ปัทมะ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม เอแมท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

⭐️A-MATH ประถม ได้รับรางวัลอันดับที่2 #จาก80ทีม

เงินรางวัล 700 บาท พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

⭐️A-MATH ประถม ได้รับรางวัลอันดับที่5 #จาก80ทีม

เงินรางวัล 300 บาท + เกียรติบัตร

⭐️A-MATH มัธยม ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 #จาก35ทีม

เงินรางวัล 500 บาท พร้อมโล่รางวัล+เกียรติบัตร

https://www.facebook.com/NongWaengWittayaSSK1/posts/pfbid0PfmfGZ8iryWo9zRq4yJHh5hyevN6ukcviokpYPcJWdY2NizSZBbzcYGRHBRHEs5nl