นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

🔖ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

🔖เด็กหญิงพัชรพร อินทรเทศ ชนะเลิศ 🥇

ประเภท เรียงความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ระดับเขต)

🔖เด็กหญิงณัทมน นุ่มฝ้าย รองชนะเลิศอันดับ1 🥈

ประเภท การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ระดับเขต)

https://www.facebook.com/NongWaengWittayaSSK1/posts/pfbid02nRnukyiUdpG1kGKUciu6jAYz3rvusuSATXdymxttS2XYoxotjYySBgXUZRbSURral

https://www.facebook.com/100057301254834/posts/pfbid02B6FEfWc3vazKjMMmwnBkZ4Qvq7MwP8GBKmgnskabx9bShzvfeBgxN5aewdY1EeSLl/?mibextid=cr9u03