ฉบับที่ 25/2566 โครงการต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา 2566

ในวันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดย นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรโนนคูณ และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการบำบัดแบะฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด