ติดต่อเรา

  • โรงเรียนบ้านหนองแวง เลขที่ 97 หมู่ที่   10   บ้านหนองแวง ตำบล :  หนองกุง อำเภอ :  โนนคูณ จังหวัด :  ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ :  33250
  • โทรศัพท์ :  0956054059
  • อีเมล์ :  bannongwaeng.s@gmail.com
  • Facebook :  www.facebook.com/NongWaengWittayaSSK1