ข้อมูลการติดต่อ

 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านหนองแวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BanNongweangWittaya
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองแวง 97 หมู่ที่  10   
ตำบล :  หนองกุง
อำเภอ :  โนนคูณ
จังหวัด :  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :  33250
โทรศัพท์ : ผอ.  0943672838
กลุ่มโรงเรียน : CEO บูรพาโนนคูณ
อีเมล์ : bannongwaeng.s@gmail.com
เว็บไซต์ : เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองแวง
Facebook : เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านหนองแวง